Regulamin IV Chorzowskiej Rowerowej Gry Miejskiej (Ch0R0GraMi)

 1. W grze biorą udział 2-3 osobowe drużyny wyposażone w rowery oraz podłączony do Internetu telefon komórkowy z aparatem. (UWAGA: Jeśli jest Was więcej - zgłoście dwie lub trzy drużyny!)
 2. Aby móc wziąć udział w grze drużyna musi się zarejestrować na stronie rejestracja do dnia 16.06.2023. Z powodów organizacyjnych rejestracja późniejsza (nawet w dniu zawodów) będzie możliwa - jednak tylko za zgodą Organizatora!
 3. Drużyny biorące udział w zawodach spotykają się w Biurze Zawodów w Ogrodach Słowaka 17.06.2023 o godz. 11:00.
 4. Każda drużyna otrzymuje ponumerowane zdjęcia obiektów położonych na terenie Chorzowa.
 5. Zadaniem drużyny jest dotarcie w jak najkrótszym czasie do jak największej liczby obiektów ze zdjęć.
 6. Drużyny powinny poruszać się na rowerach lub piechotą - nie jest dozwolone korzystanie ze zmotoryzowanych środków transportu.
 7. W każdej drużynie powinien znaleźć się przynajmniej jeden rower bez wspomagania elektrycznego.
 8. Kolejność odwiedzanych obiektów jest dowolna.
 9. Uczestników imprezy w terenie obowiązują zasady poruszania się po drogach publicznych zgodnie z przepisami kodeksu ruchu drogowego.
 10. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikłe na skutek wypadków losowych jak również za szkody wyrządzone uczestnikom przez innych uczestników oraz przez osoby trzecie.
 11. Po dotarciu do obiektu drużyna wykonuje zdjęcie, na którym widoczny jest obiekt oraz przynajmniej dwóch członków drużyny z przynajmniej jednym rowerem bez wspomagania elektrycznego.
 12. Wykonane zdjęcie należy natychmiast przesłać na adres określony przez Organizatora.
 13. Organizator analizuje zdjęcie i zalicza obiekt – informacja o tym fakcie jest natychmiast dostępna pod podanym przez Organizatora adresem.
 14. W przypadku odrzucenia zdjęcia Organizator informuje na stronie o powodach odrzucenia – należy to sprawdzić zanim ruszycie do kolejnego punktu!
 15. Gra kończy się o godzinie podanej przy rozpoczęciu. Od tego momentu przesyłane zdjęcia nie będą już analizowane.
 16. O kolejności miejsc decyduje liczba zaliczonych obiektów.
 17. Jeśli więcej drużyn zaliczy tyle samo obiektów, o kolejności miejsc decyduje moment zaliczenia ostatniego z obiektów.
 18. Moment zaliczenia obiektu to moment w którym zdjęcie drużyny na tle obiektu pojawi się na serwerze Organizatora.
 19. Około godz 16:00 następuje oficjalne zakończenie zawodów z udziałem wszystkich drużyn, ogłoszenie zwycięzców i rozdanie nagród.
 20. Nagrody przyznane zostaną w trzech kategoriach: open, junior (przynajmniej jeden członek drużyny urodzony po 1.1.2013), senior (przynajmniej jeden członek drużyny urodzony przed 31.12.1963).
 21. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany godziny rozpoczęcia i zakończenia imprezy, stosowna informacja zostanie rozesłana do zarejestrowanych uczestników.


Ch0r0GraMi   Informacje | Regulamin | Wyniki wg obiektów | Wyniki wg czasów
(C)2018 Paweł Kasprowski